Prawnik – szkody górnicze


Prawo /

Właściwie każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, że jeżeli mamy problemy, które wymagają profesjonalnej pomocy prawnej, to musimy skontaktować się z kancelarią adwokacką. Prawnicy występują zarówno w imieniu klientów indywidualnych, jak także klientów biznesowych, a zatem przykładowo różnych firm czy instytucji. Prócz tego, adwokat katowice podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących np odszkodowań czy zadośćuczynienia z tytułu np wypadków komunikacyjnych, drogowych, niemniej jednak dotyczących także szkód spowodowanych przez zakłady górnicze.

O ile zatem potrzebujemy pomocy prawnika, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z kancelarią prawną.
Kiedy przyda się pomoc adwokata?
Przede wszystkim powinno się wyjaśnić, że adwokaci oferują kompleksowe usługi prawne, które obejmują między innymi doradztwo prawne, jak też polubowne rozwiązywanie sporów np z bankami. Jest to zwłaszcza istotne w sytuacji pomocy osobom, które zaciągnęły kredyty frankowe. Jest to temat, który wciąż wzbudza wiele wrażeń, ponieważ jak się okazało, instytucje bankowe często stosowały zapisy w umowach, które stanowią tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone. Jeżeli adwokat stwierdzi występowanie takich klauzuli w umowie, jest to podstawa do unieważnienia kredytu frankowego. Banki bardzo często proponują swoim klientom ugody, warto zdawać sobie sprawę natomiast o tym, aby nie godzić się na prawie każde zaproponowane przez bank warunki, ponieważ bardzo często nasza rekompensata powinna wynosić znacznie więcej. Warto dodać też o tym, że adwokaci oferują pomoc osobom poszkodowanym na przykład w wyniku działalności zakładów górniczych. Powinno się zaznaczyć, że szkody górnicze to w głównej mierze poważne uszkodzenia konstrukcji budynków, które obejmują uszkodzenia fundamentów, pęknięcia występujące na murach oraz ścianach, naruszenie konstrukcji dachu, kominów, jak też osunięcia gruntu, podtopienia czy nadmierne wysuszenie terenu. Każda osoba narażona na negatywne skutki działalności kopalni ma prawo domagać się od niej rekompensaty na pokrycie wyrządzonych szkód. W dodatku, w zgodzie z bieżącymi przepisami osoba poszkodowana ma też prawo wybrać formę takiej rekompensaty, a zatem przykładowo zdecydować się na rekompensatę pieniężną.

Sprawdź tutaj: twój prawnik.