Notariusz i jego praca


Prawo /

Zakup nieruchomości wymaga wizyty u notariusza. Żadnej nieruchomości nie da się zakupić na bazie zwykłej umowy cywilnoprawnej, dlatego że taka umowa będzie nieważna. Jedyną bardzo istotną umową zakupu i sprzedaży nieruchomości jest umowa sporządzona u notariusza.

Żeby taką umowę sporządzić, należy uprzednio zgłosić chęć zakupu i sprzedaży nieruchomości i podać jej konkretne parametry. Sprzedający musi wziąć ze sobą dokumenty własności, jednakże zarówno sprzedający, jak i kupujący powinni mieć przy sobie dokumenty stwierdzające tożsamość. Notariusz Łódź Piotrkowska ustali określony termin, w jakim należy się stawić w jego kancelarii. W trakcie dystrybucji obecne powinny być obie strony, zarówno kupujący, jak i sprzedający lub ewentualnie pełnomocnicy posiadający odpowiednie dokumenty. Notariusz Łódź Widzew sporządzi niezbędny dokument, a następnie go odczytuje w obecności stron i prosi o podpis dokumentu, po czym poświadcza zawarcie transakcji. Notariusze Łódź pobierają za swoje działania uposażenie, które jest nazywane tak zwaną taksą notarialną. Taksa notarialna jest analogiczna w całym kraju i zależna od wartości nieruchomości. Im droższa jest nieruchomość, tym więcej należy zapłacić notariuszowi za sporządzenie dokumentów. Nabywając nieruchomość nie powinniśmy poświęcając własny czas wnosić w urzędzie skarbowym opłaty, dlatego że notariusze w Łodzi oraz w każdym innym mieście w naszym kraju pobierają już na początku transakcji odpowiednią kwotę pieniędzy przeznaczoną na wpłatę za tak zwane wzbogacenie, które jest odnotowane w momencie nabycia nieruchomości. Zarówno kupujący, jak i sprzedający nie muszą się w zasadzie w ogóle znać na sprzedaży czy zakupie, dlatego że do ich obowiązków należy tylko przedstawienie preferuje sprzedaży lub zakupu, jednak innymi rzeczami formalności zajmuje się już wybrany notariusz. Własność i wpisanie do księgi wieczystej zostają przekazane kupującymi w momencie, kiedy informacje te już zaktualizują się w księdze wieczystej. Może to trwać do miesiąca, niemniej jednak zwykle odbywa się nieco szybciej i własność przechodzi na nas.

Warto sprawdzić: notariusz łódź bałuty.