Bezpieczne kosmetyki – jak je rozpoznać?


Kosmetyki i moda /

Wprowadzanie kosmetyków na rynek to proces skomplikowany i wymagający spełnienia wielu wymagań prawnych. Aby kosmetyk mógł zostać wprowadzony do obrotu, musi przejść proces rejestracji oraz zyskać pozytywną ocenę toksykologiczną i ocenę bezpieczeństwa. Jakie oczekiwania musi spełnić kosmetyk, by mógł zostać dopuszczony do obrotu, i co trzeba zrobić, aby wprowadzenie kosmetyku na rynek odbyło się zgodnie z prawem?
Przede wszystkim, kosmetyk musi być zgodny z wymogami określonymi w niemalże.

W Polsce podstawowymi przepisami regulującymi wprowadzanie kosmetyków na rynek są Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kosmetyk musi być bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i nie może wpływać negatywnie na środowisko.
Właściciele kosmetyków mają obowiązek zarejestrować swoje produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Rejestracja odbywa się w Zasadniczym Inspektoracie Sanitarnym, który sprawdza dokumentację złożoną przez właściciela kosmetyku. W ramach dokumentacji właściciel musi pokazać m.in. skład kosmetyku, sposób jego produkcji, metodę pakowania i etykietowania, a także ocenę bezpieczeństwa i stabilności kosmetyku.
Ocena bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych kryteriów, jakie musi spełnić kosmetyk. Posiadacz kosmetyku jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny toksykologicznej oraz oceny bezpieczeństwa własnego produktu. Ocena toksykologiczna polega na analizie składników kosmetyku i ich wpływie na organizm człowieka. Ocena bezpieczeństwa jednakże polega na ocenie, czy kosmetyk może powodować dowolne skutki uboczne, na przykład. podrażnienia skóry czy alergie.
Pozytywna ocena toksykologiczna i ocena bezpieczeństwa to podstawowe oczekiwania, jakie musi spełnić kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek. Właściciel kosmetyku musi również zadbać o prawidłowe oznakowanie własnego produktu. Oznakowanie powinno zawierać informacje o składnikach kosmetyku, sposób zastosowania, okresie ważności, a także nazwie i adresie producenta.

Warto sprawdzić: Cosmetosafe