Zbiorniki do magazynowania surowców


Inne /

W liniach procesowych w produkcji, jak też w przetwórstwie stosuje się rozmaite zbiorniki, są to np zbiorniki izolowane stosowane przy przechowywaniu surowców a także tworzyw wykorzystywanych w różnych branżach. Trzeba pamiętać o tym, że zbiorniki projektowane a także realizowane są w zgodzie z kartą charakterystyki produktu, który będzie przechowywany w danym rodzaju zbiornika. O właściwościach zbiornika decydują w głównej mierze właściwości fizykochemiczne surowców przechowywanych w nich, jak też dokładnie określone warunki magazynowania, a więc przykładowo to, czy dany surowiec w czasie przechowywania będzie grzany.

Magazynowanie surowców – co powinno się mieć świadomość tego?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że zbiorniki magazynowe dzielą się na kilka podstawowych rodzajów. Są to zbiorniki ciśnieniowe, jak też na prawdę często występujące zbiorniki z izolacją termiczną, zbiorniki z wężownicą, z obiegiem cyrkulacyjnym, jak również zbiorniki podziemne czy z płaszczem. Zbiorniki wykorzystywane są do przechowywania różnorakich surowców oraz tworzyw, na przykład takich jak ług sodowy, kwasy, w tym kwas azotowy oraz siarkowy, rozpuszczalniki, alkohole czy paliwa płynne. W zbiornikach używanych w przemyśle przechowywane są też media spożywcze, a więc na przykład olej czy mąka. Do wykonywania zbiorników wykorzystuje się różnorakie materiały, które różnią się określonymi parametrami użytkowymi, wszystko zależne jest od tego, jaki surowiec będzie magazynowany w zbiorniku. Często wykorzystywane są np zbiorniki przemysłowe ze stali nierdzewnej, które wyróżniają się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi i sprawdzają się na przykład przechowywaniu surowców wykorzystywanych w biznesie chemicznej. Jak się zatem okazuje, klienci mają szeroki wybór dużych zbiorników przemysłowych zastosowanych do magazynowania surowców i tworzyw.

Polecam: zbiorniki izolowane.