Ekologia w przedsiębiorstwie


Inne /

Ochrona środowiska jest bardzo ważna i każdy z nas powinien zwracać uwagę na sposób, w jakim traktuje środowisko naturalne. Często jest ono bezbronne, a człowiek nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, zanieczyszcza je do granic sposobności. Dzisiaj coraz więcej firm próbuje działać proekologicznie i obniża emisję spalin, stosuje metody, które mają na celu zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i edukuje swoich klientów, aby móc osiągnąć jak zdecydowanie najlepszy rezultat.

Na prawdę bardzo często w firmie niezbędny jest audyt ekologiczny, który wykaże, czy dane przedsiębiorstwo rozsądnie podchodzi do zarządzania własnymi zasobami i dba o naturę. W takim audycie wykazane są wszystkie bardzo dobre i złe praktyki oraz wyliczone ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery oraz waga śmieci generowanych przez firmę. Te dane są najbardziej istotne, bo na ich bazie można stwierdzić, co działa świetnie, a co wymaga zmiany. Różnice między firmami z poszczególnych sektorów mogą być bardzo duże. Największe zanieczyszczenie sprawia produkcja, w tym produkcja rolno-spożywcza, bo stosuje ona na prawdę dużo wody i energii elektrycznej. Sektor górniczy też nie pozostaje w tyle, gdyż w jego przypadku do atmosfery emitowane są bardzo duże ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Audyt ochrony środowiska ma wykazać, czy firma wykazuje ekologiczne podejście, czy też potrzebuje zmian w zarządzaniu i sposobach postępowania, a jakie z tych zmian zostaną wdrożone, ostatecznie uzależniony jest od filozofii przyjętej przez firmę. Różnice mogą być de facto spore, a między poszczególnymi firmami mogą być znaczące przepaści zarówno w podejściu do ekologii, jak i w kontekście bieżącej produkcji śmieci. Wykonaniem audytu powinien się zająć specjalista, który wie, jak ugryźć ten temat w taki sposób, w audyt był rzetelny, a na jego bazie można było podjąć jakieś wymierne kroki zmierzające do uzyskania lepszego rezultatu. O ile o to zadbamy, osiągnięcie pożądanego efektu będzie nieomalże pewne. Raport środowiskowy powinien w tym pomóc.

Zobacz również: audyt ekologiczny.