Ile kosztuje faktoring


Finanse i bankowość /

W wielu firmach, w szczególności na początku prowadzenia działalności trudno jest osiągnąć płynność finansową. Niezbyt duże i średnie przedsiębiorstwa dysponują niedużym kapitałem. W praktyce znaczy to uzależnienie od wpływów z faktur.

Nieduża firma, która weszła na rynek ma tyle gotówki, ile zarobi. Jeśli zaś wystawia faktury z długim terminem płatności, cały ten czas pozostaje bez już zarobionej gotówki. Aby poprawić swoją płynność finansową warto skorzystać z usługi finansowania bieżących faktur, którą jest faktoring. Ażeby otrzymać wartość faktury na własne konto od razu, można przekazać ją do firmy faktoringowej. Ta za nieduży procent od jej wartości, w tym samym momencie ją opłaca a sama czeka na to, aż nabywca faktury ją spłaci. Co istotne, firma faktoringowa nie prowadzi działalności windykacyjnej. Może opłacić tylko te faktury, których termin płatności nie jest przekroczony. O ile kontrahent nie spłaci faktur, w przyszłości powinno się zwrócić środki finansowe faktorowi, chyba że umowa mówi zupełnie inaczej. Usługa faktoringu opłaca się wręcz większym firmom. Jest korzystniejsza od kredytu obrotowego. Gotówka uzyskana w ramach faktoringu może być przeznaczona na dowolny cel: pensje pracowników, spłata leasingu, finansowanie bieżących inwestycji, czy dosłownie reklamę. Przy kredycie obrotowym na prawdę bardzo często bank zastrzega, w jaki sposób można wykorzystać środki. Oprócz tego, kredyt obrotowy jest od faktoringu zwykle droższy. Zdarza się też, że banki odmawiają kredytu z powodu niejasnej historii finansowej firmy. Faktor jest w tym wypadku bardziej elastyczny. Umowę można podpisać wręcz w sytuacji zaległości majątkowych, ale należy pamiętać o tym, ażeby nie traktować faktoringu jak pożyczki. To rzeczywiście zarobione pieniądze, więc nie przychodzą same z siebie. To przychód, który firma wypracowała. Otrzymuje środki wcześniej niż wskazuje termin płatności. Faktoring będzie też wygodny dla osoby, która musi opłacić fakturę. Jeśli dostanie dłuższy termin płatności, będzie mieć więcej czasu na zorganizowanie gotówki. Termin płatności faktury może wynosić dosłownie 120 dni.

Więcej informacji na stronie: usługa faktoringu.