Kto może podejść do egzaminu na uprawnienia budowalne?


Budownictwo i architektura /

Jeżeli już pragniemy zwiększyć własną konkurencyjność na rynku pracy albo także otrzymać awans w pracy, to warto zadbać o rozszerzenie umiejętności oraz uprawnień. Warto więc korzystać z dostępnych kursów a także warsztatów, które pozwalają nam zwiększyć nasze kompetencje. Dużym zainteresowaniem cieszą się przykładowo uprawnienia budowlane.

Są to uprawnienia, które umożliwiają samodzielne wykonywanie prac technicznych związanych z projektowaniem lub również kierowaniem robotami budowlanymi. Warto zdawać sobie sprawę jednakże o tym, że aby zdobyć takie uprawnienia w pierwszej kolejności powinno się zdać egzamin.
Co warto wiedzieć na temat egzaminu na uprawnienia budowlane?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że do takiego egzaminu mogę podejść jedynie osoby, które spełniają wymagania, które znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Te wymagania dotyczą zarówno stażu w branży budowlanej, a zatem na przykład w biurze projektowym albo również na placu budowy, ale również posiadania dobrego wykształcenia kierunkowego, średniego albo wyższego. Jeśli spełniamy oczekiwania dotyczące stażu a także tytułu zawodowego, to możemy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane. Takie egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest analogiczny w całym kraju. Są to zarówno sesje odbywające się latem, jak również zimą. Trzeba podkreślić, że egzamin w biznesie budowlanej podzielony jest na 2 części. Jest to część pisemna, czyli test. Jeżeli uda nam się zdać tę część pozytywnie, to możemy podejść do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną. Jeśli zdamy obie części pozytywnie, otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są w postaci wyborów administracyjnej stosownej komisji kwalifikacyjnej. Pamiętajmy o tym, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub także w formie ograniczonej. Ograniczenia dotyczą zazwyczaj typowych niewielkich budynków. Zasadniczo uprawnienia podzielone są na 2 główne kategorie, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi. Jeżeli już więc pragniemy rozszerzyć swoje kwalifikacje w branży budowlanej, warto skorzystać z kursu przygotowującego do egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Dodatkowe informacje: uprawnienia budowlane.